سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود محمدی – رئیس اداره بهرهبرداری تاسیسات مرکز شماره یک محدوده دو شرکت آب و فاضلاب

چکیده:

بحث انرژی از دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت است. بهینهسازی مصرف انرژی به این معنی است که بتوان بااستفاده از تجهیزات و یا مدیریت بهتر بتوان همان کار را ولی با مصرف انرژی کمتر انجام داد.اهدافبهینهسازی مصرف انرژی میتوان به صورت زیر بیان نمود: • استفاده منطقی از انرژی • حفظ منابع انرژی • اصلاح میزان مصرف انرژی در بخشهای مصرف کننده انرژی• کاهش آلودگی • اصلاح وضعیتموجود در اغلب بخشهای یک ایستگاه پمپاژ انرژی الکتریکی مهمترین منبع انرژی به کاررفته به شمارمیرود. ازآنجاکه موتورهای الکتریکی مصرف کننده اصلی انرژی الکتریکی در ایستگاههای پمپاژ میباشند لذا بهینهسازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی از اهمیت ویژهای برخورداری میباشد.