سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالسلام ابراهیم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مریم سینگری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نگین حسینی مند – دانشجوی کارشناسی ارشد
ساحل قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

باتوجه به اینکه مصرف انرژی درساختمان ها زیاد می باشد ارایه راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی ضروری می باشد دراین تحقیق با استفاده ازنرم افزار انرژی پلاس مصرف انرژی برای یکساختمان بلندمرتبه واقع درشهرتبریز بدست آورده شدهاست تاثیر تغییر ضخامت عایق حرارتی و همچنین تعیین نوع پنجره های ساختمان برروی مصرف انرزِ بررسی شده است همچنین تاثیر ارتفاع ساختمان برروی میزان کاهش مصرف انرزی هنگام استفاده از عایق و پنجره مناسب بررسی شده است نتایج نشان میدهد که درصورت استفاده ازعایق و پنجره مناسب میزان مصرف انرژی درساختمان درکل سال حدود ۳/۸ درصدیعنی حدود E+12 42/1 ژول کاهش پیدا کرده است که البته تاثیر تغییر نوع پنجره های ساختمان برروی کاهش مصرف انرژی بیشتر است همچنین دیده میشود که تاثیر استفاده عایق و پنجره مناسب درطبقات مختلف متفاوت بوده و میزان کاهش مصرف انرژِ درطبقات بالاتر ازطبقه ۱۷ به بعد کمتر است و باید درطبقات بالاتر ضخامت عایق حرارتی را بیشتر و نوع پنجره ها را بهتر ازلحاظ حرارتی بطور مثال یه جداره کم گسیل انتخاب نمود.