سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد وثوقی – دانشجوی معماری
شیرین توپال – دانشجوی دانشگاه آزاد زنجان

چکیده:

یکی از مهمترین موضوعاتی که درچند دهه اخیر مورد توجه اکثر کشورهای صنعتی پیشرفته بوده است بحث جلوگیر یاز اتلاف انرژی می باشد اهمیت این بحث درسالهای نخست دهه ۱۹۶۰ زمانی که تقاضا برای عرضه ذخایر نفتی و انرژی ناشی از آن افزایش چشمگیری یافت روشن شد توجه به این موضوع که منابع سوخت فسیلی محدود و رو به کاهش هستند مسئولین را به فکر یافتن روشهایی جهت استفاده بهینه از انرژی انداخت بطور کلی روشهای گوناگونی برای حفظ منابع انرژی وجود دارد معمولترین روش صرفه جویی می باشد که از طریق فرهنگ سازی میسر است همچنین م یتوان منابع انرژی راجایگزینی برای منابع سوخت های فسیلی درنظر گرفت از جمله انرژی تابشی خورشید و یا جریان الکتریسیته و … جدیدترین ایده برایحفظ انرژی استفاده از تجهیزات و سیتسمهای جدید می باشد که به همین منظور درنظر گرفته شده اند سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان از این جمله اند مدت زیادی نیست که بحث درباره موضوع ساختمان های هوشمنددرمحافل عمومی مطرح گردیده است. درایران نیز درچند سال اخیر بحث مدیریت و حفظ انرژیجای خود را درمسائل مصرف انرژی باز کرده است با توجه به اهمیت مدیریت انرژی درساختمان روشهای گوناگونی برای جلوگیری از اتلاف انرژیدراین مقاله پیشنهاد شده است کها امروزه به عنوان اصل مهم درساخت و سازها مدنظر قرارگیرد.