سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرهام نداف – شرکت مهندسی پرداسازان
مسعود حسینیان – شرکت مهندسی پرداسازان
بهمن ناصح – شرکت کویر تایر
علی مهرورزان – شرکت کویر تایر

چکیده:

در سالهای اخیر روند مصرف انرژی در کشور با رشد قابل ملاحظهای همراه بوده است. لزوم بررسی عوامل مختلف موثر در افزایش تقاضای حامل های مختلف انرژی، دستگاههای اجرایی کشور را به تناسب حوزه فعالیت آنها به عرصه موضوع وارد نمودهاست. در این راستا سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع با سیاستگذاری و حمایتهای مالی از کارخانجات، گامهای بسیار ارزندهای در کاهش مصرف انرژی برداشته است. از سوی دیگر توجه صنایع مختلف به امر بهینه سازی مصرف انرژی در سالهای اخیر و همچنین سیاستهای دولت در این زمینه سبب افزایش حساسیت کارخانجات مختلف به کاهش مصرف انرژی گردیده است. در مقاله حاضر برخی نتایج حاصل از پروژه ممیزی انرژی در کارخانه کویر تایر( در سال ۱۳۸۳ ) ارائه شده است که از طرف سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور و کارخانه کویر تایر در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در این کارخانه، تعریف گردید.