سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم ورمزیار – کارشناس ارشد مهندسی آب- آب و فاضلاب
مجتبی فاضلی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در طراحی سیستم جمع آوری آب چاه ها توسط یک خط انتقال مشترک عموما تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر در مواقعی که برخی از چا ه ها از مدار خارج شوند در نظر گرفته نمی شود. حال اگر تعدادی از چا ه ها از مدار خارج شوند، دبی هر کدام از چا ه های موجود افزایش پیدا می کند. این امر می تواند موجب آسیب های جدی به چاه و همچنین اثرات منفی بر روی پمپ های دیگر گردد . در این پژوهش، ضوابط فنی و اقتصادی رو ش های جمع آوری آب چاهها توسط یک خط انتقال مشترک مطالعه و بررسی شد که نتایج حاصل از این بررسی ، منجر به ایجاد یک برنامه نرم افزاری گردید . این نرم افزار قابلیت بررسی پمپ های روشن در مدار خط انتقال در صورت خاموش بودن تعدادی از پمپ های دیگر را دارد که در نهایت دور موتور بهینه برای پمپ های روشن موجود را محاسبه می کند و با محاسبه دور هر پمپ از مصرف بیش از حد انرژی برق و آسیبهای احتمالی به چاهها، جلوگیری و باعث بهینه شدن مصرف انرژی و طولانی کردن عمر مفید پمپ و چاه در خطوط انتقال می شود. با مطالعه بر روی خط انتقال شهر محمدیه استان قزوین، برآورد اقتصادی سیستم پیشنهادی در مقایسه با سیستم موجود، حاکی از ۱۴ درصد کاهش در هزینه های خط انتقال در یک دوره ۱۰ ساله و ۱۶ درصد کاهش در مقدار مصرف انرژی الکتریکی سالانه میباشد.