سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساسان ژاله پور – کارشناس برق شرکت صنایع ریلی ایران خودروایریکو

چکیده:

امروزه با توجه به محدودیت و هزینه بالای تولید انرژی لزوم توجه به بهینه سازی مصرف انرژی حائز اهمیت می باشد سیستم حمل و نقل ریلی شامل قطارهای EMU قادر به تبدیل و برگرداندن انرژی ترمز الکتریکی از نوع بازیاب بهشبکه برق می باشند قسمت کمی از این انرژی الکتریکی صرف مصارف داخلی قطار می گردد و باقی انرژی الکتریکی می تواند توسط دیگر قطارهایEMU موجود در مسیر در صورت نیاز به شرط نزدیک بودن به قطار درحال ترمز گیری مورد استفاده قرارگیرد نیاز به انرژی الکتریکی توسط قطارهای موجود در مسیر و اعمال ترمز بازیاب توسط سایر قطارها معمولا بشکل همزمان صورت نمیگیرد به عبارت دیگر ممکن است که خط قدرت پذیرش انرژی الکتریکی را نداشته باشد و سطح ولتاژ افزیاش یابد درنتیجه انرژی مازاد در بانکهایمقاومتی تلف می گردد این مشکل که بویژه در خطوطDC که پستهای برق نیز توانایی پذیرش انرژی ترمز بازیاب را نداشته حادتر می باشد و باعثمی گردد تا تنها ۳۰% الی ۵۰% از انرژی ترمز بازیاب مورد استفاده قرار گیرد.