سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

ایستگاههای تقلیل فشار گاز دروازه شهری (CGS) در مبادی ورودی شهرها قرار دارند تا فشار بالای گازی که از پالایشگاه به سمت نقاط مصرف جاری گشته است را کاهش دهد. یکی از مهمترین بخشهای این نوع ایستگاهها سیستم پیش گرمایش آنها میباشد که رای این منظور عموماَ در ایستگاههای موجود در کشور از هیترهای خطی استفاده میشود. مشکل اساسی این نوع هیترها مصرف بسیار بالای سوخت آنها است که عموماَ این سوخت گاز طبیعی میباشد. در این پژوهش پیشنهاد استفاده از انرژی خورشیدی برای این نوع ایستگاهها به منظور کاهش مصرف سوخت هیترها مورد بررسی قرار میگیرد. در ابتدا مقدمه ای درباره انرژی خورشیدی و سایر انرژ ی های نو بیان میشود، شار خورشیدی قابل جذب در منطقه مورد مطالعه از روشهای علمی معتبر محاسبه میشود، سپس یک سیستم خورشیدی هوشمند متشکل از یک تانک ذخیره با ظرفیت کافی و تعدادی کلکتور تخت طراحی میگردد. بهترین نحوه چینش برای طرح مزبور به همراه هیتر خطی موجود در ایستگاه انتخاب میگردد و همچنین تعداد کلکتور بهینه برای کاربرد در طرح از روشهای اقتصادی معتبر محاسبه میگردد. نهایتاَ نتایج حاصل از پیاده سازی طرح مورد نظر نمایش داده میشوند و بصورت ترمواکونومیکی مورد بحث قرار میگیرند. لازم به ذکر میباشد که ایستگاه تحت مطالعه این پژوهش، ایستگاه تقلیل فشار گاز آکند شهرساری بوده و جامعه آماری مربوط به آن داده های هواشناسی شهر ساری در سال ۱۳۸۷ و اطلاعات آماری ایستگاه آکند ساری در همان سال میباشند.