سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدامیر مهدویان – دانشگاه تربیت مدرس ایران
مصطفی محمدیان – دانشگاه تربیت مدرس ایران
علی یزدیان ورجانی – دانشگاه تربیت مدرس ایران

چکیده:

دراین مقاله روشی برای یافتن نقطه عملکردبهینه پمپ های موازی مجهزبه درایوبرای صرفه جویی قابل توجه درمصرف برق بااستفاده ازالگوریتم تشخیص الگو ارائه می شود. دراین روش سرعت بهینه دوران هریک ازالکتروموتورها برای رسیدن به دبی خروجی کل موردنظرتعیین می گردد. حداقل مصرف انرژی الکتریکی به عنوان هدف این رهیافت مشخص شده است. دراین روش برای اولین باراثربازده الکتروموتور ودرایو روی نقطه عملکردبهینه سیستم پمپ های موازی درنظرگرفته شده است. علاوه براین قوانین مکانیکی حاکم برعملکردپمپ های موازی به خوبی درقالب تابع هدف وتابع محدودیتهای الگوریتم تشخیص الگو گنجانده شده اند. دراین مقاله ازعملکردموازی پمپ های غیرغیرهمسان به دلیل کاربردکم آنهاصرف نظرشده است. درپایان میزان صرفه جویی انرژی حاصل ازبه کارگرفتن این الگوریتم برای کنترل دور پمپ های ۴۵ واحدآبرسانی فولادهرمزگان محاسبه می شود.