سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه کیمیایی – دانشجوی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
رضا عسگری مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

مسیریابی در شبکه های انتقالداده می تواند مانند مسئله کوتاهترین مسیر درنظر گرفته شود این الگوریتم جدید که با شبکه عصبی هاپفیلد ارایه شده است نه تنها کوتاهترین مسیر بین مبدا و مقصد را می باید بلکه محدودیت های دیگر ی را نیز در نظر دارد مانند پهنای باند جریا ن ورودی آماره جریان که از گم شدن بسته های اطلاعات ممانعت می نماید کارایی الگوریتم ارایه شده با شبیه سازی کامپیوتری نشان داده شده است.