سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا کوکبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
بابک مرادی – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه تبریز
حسن رضازاده – استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این پژوهش ما از الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی پراکنده برای حل کلاس خاصی از مسایل صفر و یک با رویکرد Black Box استفاده کرده ایم. ما همچنین از تئوری راف در متدهای اصلی این الگوریتم استفاده کرده ایم تا قواعد تصمیم را شناسایی کند. از دیدگاه Black Box ساختار تابعهدف برای بهینه ساز شناخته شده نیست و هدف اصلی پیدا کردن جواب بهینه در تعداد منطقی از ارزیابی های تابع هدف می باشد. تئوری راف برایحذف دانش اضافی و رسیدن به این هدف بسیار سودمند می باشد. ما ۴ نوع داده و هر نوع شامل ۲۴ مثال از مساله کوله پشتی صفر و یک را با رویکرد Black box حل کرده ایم و جوابهای خود را با ۳ نرم افزار تجاری این رویکرد و آخرین متد توسعه یافته برای این کلاس از مسایل مقایسه کرده ایم. برای اطمینان از صحت جوابها ما جوابهای خود را با رویکرد مطلع از تابع هدف نیز مقایسه کرده ایم