سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل کاظمی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد
کیوان صرافها – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد ا
علیرضا علی نژاد – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قز

چکیده:

برنامه ریزی یکپارچه تولید- توزیع یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در مدریت زنجیره ی تامین است. یک زنجیره ی تامین یکپارچه شامل اجزای مختلفی از سفارش تولید و توزیع می باشد که نقش مهمی را در کاهش هزینه های سیستم ساخت و خدمت رسانی بر عهده دارد. در این مقاله مدلی برای مسئله یکپارچه تولید- توزیع شامل تامین کنندگان، تولید کنندگان، مراکز توزیع و مشتریان برای چند نوع محصول و با دوره های زمانی مختلف ارایه شده است. هدف در نظر گرفته شده کل هزینه های زنجیره شامل هزینه های تامین مواد، هزینه تولید محصولات، هزینه نگهداری موجودی و هزینه های حمل و نقل بین سطوح را به حداقل می رساند. به دلیل پیچیدگی مسئله در ابعاد بزرگ و اثبات آن در ادبیات برای حل مدل الگوریتم فرا ابتکاری بهینه سازی اجتماع ذرات استفاده کرده ایم. در نهایت به منظور اثبات عملکرد مناسب روش حل مسئله الگوریتم پیشنهاد شده برای مسائل با ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.