سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعلی رودی – کارشناسی ارشد کتابداری
حامد بابایی – کارشناسی مدیریت بازرگانی
علیرضا بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

چکیده:

بسیاری از سازمان ها مدیریت دانش را برای تصرف سرمایه های فکری کارکنانشان به کارمیگیرند نکته اساسی بحث مدیریت دانش این است که مقادیر متعدددانش درباره مشتران فرایندها محصولات و خدمات درهمه سطوح یک سازمان موجود است و اگر این دانش بتواند یکجا تصرف شده و انتقال داده شود به سازمان ها کمک خواهد نمود که موفق تر موثرترباشند دانش به عنوان منبع استراتژیک برای سازمان ها ازاهمیت خاصی برخوردار است توجه سازمان ها از سرمایهمادی به سرمایه انسانی خلاق و مبتکر برپایه مدیریت دانش می باشد ازجمله فناوری های نوینی که میتواند دربهینه سازی و بهبود و تهیه دانش با ارزش سازمانی نقش کلیدی ایفا نماید داده کاوی است دراین مقاله سعی شده است ابعاد متفاوتی ازمدیریت دانش و نقش داده کاوی دربازیابی اطلاعات مرتبط از میان انبوه داده های غیرمرتبط مورد بحث قرارگیرد.