سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا هوایی – عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید کیا – دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مخازن بتنی یکی از سازه های مهم در نگهداری سیالات به منظور ذخیره سازی و استفاده در شبکه های آب شرب می باشند. این مخازنمستطیلی معمولا دارای اشکال ثابتی بوده و با توجه به میزان دبی ورودی، شرایط زمین ساختگاه، نوع بار استاتیکی و دینامیکی طراحی ومحاسبه می گردند. در این تحقیق بر اساس آنالیز های انجام شده در ابتدا المان های جداره های مخزن تیپ شده و سپس میزان دامنه ضخامتپوسته و سطح مقطع میلگرد مصرفی حداقل و حداکثر در هر یک از المان ها بر اساس میزان تنش حداکثری مشخص شده اند. در مرحله بعد برپایه آنالیز مخزن و به کمک الگوریتم رابط PARIS اطلاعات مربوطه با کد الگوریتم اجتماع ذرات (Particle Swarm Algorithm) که یک الگوریتم جستجوی اجتماعی می باشد ترکیب شده تا میزان ضخامت بهینه مقاطع المان های پوسته مخزن به همراه میزان بهینه سطحمقطع میلگرد های مصرفی مشخص شوند. با توجه به مدل های خطی ریاضی بسیار پیچیده برای جانمایی صحیح و زوایای مربوط به زنجیرهای از غلاف های تقویتی پیرامونی که باعث بهسازی لرزه ای سازه می شوند، یک رابطه دو طرفه بین نرم افزار مدل سازی و کد الگوریتماجتماع ذرات در جهت بهینه سازی انتخاب گردیده است. در انتها میزان مقایسه ای وزن بهینه سازی شده مخزن بتنی توسط غلاف تقویتیپیرامونی با روش های متداول مورد ارزیابی قرار گرفته است که نشان دهنده کاهش ۱۹% وزن میلگرد مصرفی، ۲۰% وزن بتن مصرفی وحداقل صرفه جویی ۱۳% هزینه ساخت بر اساس آیتم های فهرست بهاء در یک مخزن بتنی ۱۰۰۰۰ متر مکعبی شده است.