سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آذین اولیازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
مهرداد لاهوتی – استاددانشگاه فردوسی مشهد
علی گنجعلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بگونیا یکی از ده گیاه گلدارفراوان موجوددرجهان است این گیاه جزو فلور ایران نبوده و گیاهی هتروزیگوت است لذا تنوع گونه ای آن بسیارزیاد بوده است روشهای معمول تکثیر این گیاه شامل قلمه ساقه و برگ سرعت تکثیر بسیارکمی داشته و گیاهان تولید شده عمدتا آلوده بوده و کارایی لازم را ندارند دراین تحقیق مریستم گیاه پس از جداسازی و استریل کردن روی محیط کشت MS حاوی هورمون BA با غلظت های صفر۰/۱و۰/۵ و ۱ میلی گرم درلیتر درترکیب با هورمون NAA با غلظت های صفرو۵۱و۰/۰و۱ میلی گرم درلیتر بصورت ازمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار کشت داده شد پس از یک ماه از کشت ریزنمونه ها درصد کالزایی وزن ترووزنخشک آنها اندازه گیری شد اثرتیمارها بروزن خشک و درصد کالزایی معنی دار بود P≥۰۰۵ درحالیکه بروزن تر بی معنی بود