سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

همایون برهمندپور – مرکز تحقیقات نیرو(بخش توزیع)

چکیده:

یکی از جنبه های مهمطراحی شبکه های توزیع، طراحی بهینه خازن های شنت در شبکه بمنظور جبران جریان راکتیو بارها و خطوط در سطوح بار مختلف استو اصولا دو عامل شعاعی بودن شبکه های توزیع و بالا بودن نسبت مقاومت به راکتانس القایی خطوط در آنها شنت به شبکه انتقال، باعث افزایش تلفات در این شبکه ها نسبت به شبکه انتقال می گردد. در این مقاله روش جهت طراحی بهینه محل و مقدار خازن های شنت دائم در شبکه های شعاعی و از یک سو تغذیه بمنظور کاهش تلفات شبکه و با قید محدودیت های فنی و علمی موجود ارائه گردیده است.