سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی غلامی – گروه مکانیک دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدحسین ابوالبشری – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله به بررسی بهینه سازی محل حسگرها و عملگرها به منظور کنترل ارتعاشات آن دریک صفحه با شرایط تکیه گاه مفصلی پرداخته است به منظور کنترل ارتعاشات دو پارامتر کنترل پذیری و مشاهده پذیری مدهای ارتعاشی صفحه مورد توجه قرارگرفته است موقعیت مرکز حسگرها و عملگرهادرسیستم مختصات و همچنین زاویه قرارگرفتن حسگر یا عملگر از روش بهینه سازی سرد شدن تدریجی بهینه سازی گردیده است شیوه بهینه سازی به نحوی است که موقعیت بهینه مستقل از نوع کنترلر باشد ماکزیمم سازی معیار کنترل پذیری و مشاهده پذیری با استفاده از ماتریس گرامیین صورت پذیرفته است.