سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
امین حدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
محرم جعفری – استادیار گروه مکانیک دانشگاه تبریز

چکیده:

به علت وسعت کاربرد مبادله کن های گرمایی در صنایع نفت و پتروشیمی، هواپیمایی، تهویه مطبوع و تبرید، طراحی بهینه ی مبادله کن های گرمایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله از بین انواع مبادله کن های حرارتی، نوع Compact که پرکاربردترین مبادله کن های گرمایی می باشند، مورد بررسی قرار گرفته اند. یکی از توابع هدف مهم در بررسی مبادله کن های گرمایی، تابع هدف هزینه است و یکی از پارامترهای تاثیرگذار روی تابع هدف هزینه پارامتر افت فشار در مبادله کن های گرمایی است. در این مقاله به جای بررسی تابع هدف هزینه، پارامتر افت فشار و سایر پارامترهای طراحی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. روش بهینه سازی مورد استفاده، الگوریتم ژنتیک بوده که یکی از پرکاربردترین روش های بهینه سازی است.