سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحمود حسینی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
امیر رهبری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

باتوجه به واقع شدن ایران درمنطقه لرزه خیز دنیا وکاربردلوله های مدفون جهت انتقال شریانهای حیاتی , لزوم بررسی رفتار دینامیکی این سازه ها در برابر تحریکات دینامیکی زلزله امری ضروری است . تاکنون محققین ازروشهای متعددی برای بررسی رفتاراین سازه ها بهره جسته اند. دراین تحقیق با بکارگیری نرم افزار متلب سعی شده است با توجه به مقادیر کرنش محوری و خمشی لوله قطر بهینه لوله بدست آید. مقادیر کرنش محوری و خمشی لوله با در نظر گرفتن زاویه α(زاویه بین محورلوله ومحورگسل) و فاصله از گسل برای چند قطر مختلف لوله EPDH از نتایج تحلیل اجزا محدود بدست آمده است. برای بهینه سازی از جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک استفاده شده است که امروزه به دلیل قابلیت بهینه یابی پیوسته و گسسته وعدم نیاز به مشتق گیری از توابع هدف , کاربرد گسترده ای پیدا کرده است و یکی از بهترین روشهای فراکاوشی می باشد. نتایج عددی بدست آمده از این تحقیق , نشانگر عملکرد مناسب الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی لوله های مدفون آب در محل تلاقی با گسل می باشد