سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحمود حسینی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
امیر رهبری پور – دانشجوی کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی

چکیده:

با توجه به واقع شدن ایران در منطقه لرزه خیز دنیا و کاربرد لوله های مدفون جهت انتقال شریانهای حیاتی لزوم بررسی رفتار این سازه ها در برابر تحریکات دینامیکی زلزله امری ضروری است تاکنون محققین از روشهای متعددی برای بررسی رفتار این سازه ها بهره جسته اند دراین تحقیق با بکارگیری نرم افزار متلب سعی شده است که با توجه به مقادیر کرنش محوری و خمشی لوله قطر بهینهه لوله بدست آید مقادیر کرنش محوری و خمشی لوله با درنظر گرفتن زاویه a زاویه بین محور لوله و محور گسل و فاصله از گسل برای قطرهای مختلف لوله HDPE از نتایج تحلیل اجزا محدود بدست آمده است. برای بهینه سازی از جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک استفاده شده است که امروزه به دلیل قابلیت بهینه یابی پیوسته و گسسته و عدم نیاز به مشتق گیری از توابع هدف کاربرد گسترده ای پیدا کرده است و یکی از بهترین روشهای فراکاوشی می باشد. نتایج عددی بدست آمده ازاین تحقیق نشانگر عملکرد مناسب الگوریتم ژنتیک دربهینه سازی لوله های مدفون آب در محل تلاقی با گسل می باشد.