سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرمسعود شاهرضایی – کارشناس ارشد سازه
سعید قلی زاده – استادیار دانشگاه ارومیه
امیرمنصور شاهرضایی – کارشناس ارشد عمران محیط زیست

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده ازالگوریتم فراکاوشی اصلاح شده ازدحام ذرات MPSO با تصحیح نحوه اعمال جریمه و انتخاب ذرات قابهای فولادی صفحه ای بهینه شده اند درروند بهینه سازی مقاطع عرضی اعضا سازه از میان مقاطع W شکل انتخاب می شوند نتایج بهینه س ازی بدست آمده دراین تحقیق با نتایج الگوریتم های ژنتیک کلونی مورچگان جستجوی هارمونی اموزشو یادگیری برپایه بهینه سازی که توسط سایر محققین بدست آمده اند مقایسه شده است نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی الگوریتم ازدحام ذرات اصلاح شده می باشند.