سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا عاطفت دوست – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
محسن خطیبی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یافتن شرایط بهینه برای یک سازه به طوریکه هزینه ساخت آن کمینه شود مطلوب بسیاری ازطراحان است. در قابهای بتن آرمه در نگرش نوین طرح لرزه ای تغییر مکان پارامتر جدید طراحی می باشد که این نگرش در حال جایگزین با نگرش سنتی یعنی نیرو می باشد که به کمک این معیار می توان سطح خرابی سازه را کنترل نمود.شرایط انعطاف پذیری زیر سازه می تواند در پاسخ دینامیکی سازه نقش به سزایی داشته باشد که این موضوع به عنوان اندرکنش خاک -سازه شناخته می شود.در سالهای اخیر اقبال محققین به روشهای هوش مصنوعی در بهینه سازی سازه ها زیاد شده است که روش الگوریتم پرندگان یکی از این روشهاست. در این تحقیق بهینه سازی قابهای بتن آرمه(حداقل نمودن هزینه) براساس معیار تغییرمکان و بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی جامعه پرندگان ارائه شده است. برای واقعی تر شدن رفتار سازه در تحلیل، شرایط انعطاف پذیری زیر سازه با درنظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه لحاظ شده است. برای نیل به هدف تحقیق کد بهینه سازی در محیط زبان برنامه نویسیMATLAB توسعه داده شده وبرای تحلیل سیستم سازه و خاک از نرم افزارOpenSees استفاده شده است.