سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه تبریز
یوسف حسین زاده – استادیاردانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در سازه های فولادی نظیر سالنهای صنعتی و پلهای فلزی با دهنه های بزرگ که ملاحظات معماری امکان استفاده از طرح انعطاف پذیر را فراهم نماید کاربرد مقاطع متغیر به دلیل صرفه جویی اقتصادی و زیبایی طرح ترجیح داده می شود برای طراحی بهینه قابهای فولادی با مقطع متغیر تحلیل سازه با فرض طرح و ابعاد اولیه ای برای آن انجام و سپس با توجه به توزیع نیروهای داخلی وزن سازه ضوابط مقاومت و پایداری موضعی و کلی سازه طرح نهایی به روش ازمون و خطا تهیه می شود تعداد زیادی متغیرهای آزمون و خطا در مواردی به جوابهایی غیر از بهترین و اقتصادی ترین جواب می رسد در این مقاله از الگوریتم ژنتیک و میکروژنتیک برای رسیدن به طرح بهینه و اقتصادی قابهای فولادی با مقطع متغیر استفاده شدها ست.