سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید قلی زاده قلعه عزیز – استادیار دانشگاه ارومیه
چنگیز غیرتمند – استادیار دانشگاه ارومیه
سیامک عطاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

درتحقیق حاضر بهینه سازی قابهای بتن آرمه تحت اثربارهای ثقلی و جانبی مورد بررسی قرارگرفته است برای بهینه سازی از الگوریتم جامعه پرندگان PSO استفاده شده است این الگوریتم سرعت عمل خوبی داشته و روش کار آن بسیارساده می باشد همچنین قیودی که برای طراحی و بهینه سازی این قاب به کاربرده خواهد شد ازمبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ استخراج شده اند از نرم افزارهای Opensees برای تحلیل قاب و matlab برای انجام فرایند بهینهه سازی استفاده شده است