سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهسا خاکسفیدی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
غلامعلی رئیسی اردلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحمید میرمحمدی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کرباسیان –

چکیده:

یکی از روشهای رایج دربهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم استفادها ز اجزای مازاد می باشد اثبات شده استکه مساله تخصیص اجزای مازاد یک مساله NP-hard است و شامل انتخاب اجزای مازاد برای بهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم براساس محدودیت های ازپیش تعیین شده می باشد دراین مقاله به ماکزیمم سازی قابلیت اعتماد سیستم سری ـ موازی ازطریق افزودن اجزای مازاد براساس محدودیت زوین و هزینه پرداخته می شود درتخصیص اجزای مازاد فرض وجود چند نوع مختلف برای اجزای درنظر گرفته شده است بدان معنا که علاوه برتعیین تعداد اجزا لازم است از بین انواع حالت های امکان پذیر برای تخصیص نوع جز مناسبی نیز انتخاب گردد این مساله به صورت یک گراف سه سطحی مدل شده است که برای حل آن از الگوریتم اجتماع مورچگان استفاده میشود قدرت جستجوی الگوریتم پیشنهادی با ارایه یک روش جستجوی محلی درهمسایگی نقاط موجه افزایش یافته است و از یک تابع جریمه پویا برای هدایت پاسخ ها به سمت منطقه موجه استفاده میشود.