سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی قنبری – کارشناسی ارشد
سیدجعفر سجادی – دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

استفاده از اجزای افزونه مساله تخصیص افزونگی را به همراه دارد که درآن بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستم با استفادها ز اجزای افزونه درزیرسیستم های یک سیستم با توجه به محدودیت های ازقبیل هزینه و وزن و… دنبال می شود دراکثر موارد مساله تخصیص افزونگی به صورت تک هدفه لحاظ میشود اما این مساله را با لحاظ توابع دیگر مانند هزینه میت وان بودجه مدل ریاضی چندهدفه ایجاد شده و بهینه سازی قابلیت اطمینان با استفاده از افزونگی دریک سیستم سری موازی انجام پذیرد تابع انتروپی پراهمیت ترین کاربرد فیزیکی را بهعنوان مقدار بی نظمی یک سیستم را دارا می باشد و به عنوان تابع هدف درکنار قابلیت اطمینان قرار گرفته است ازانجا که مدل ریاضی ایجاد شده برای این سیستم غیرخطی و چندهدفه می باشد و حل آن با استفاده از روشهای ریاضی سخت و وقتگیر می باشد الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب برای حل این مساله مورد استفاده قرار میگیرد درپایان مثال عددی برای تجزیه و تحلیل و مقایسه کارایی جوابهای حاصل از الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب بیان شده است.