سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدفریدالدین افضلی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
داوود رشتچیان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از راههای بهسازی قابلیت اطمینان سیستم هایی که در صنایع مختلف (هسته ای ،پتروشیمی …)بسیارمورد استفاده قرار می گیرد استفاده از اجزا آماده به کار است .در این مقاله با استفاده از روش الگوریتم ژنتیکاستفاده از اجزا کاربرد مازاد در نظر گرفته می شود که با توجه به سرمایه موجود جهت خرید این اجزا میزان قابلیت اطمینان سیستم افزایش پیدا کند یا به عبارتی بیشترین مقدار گردد.از دیگر محدودیت های موجود درسیستم مورد بررسی محدودیت فضا است.