سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود مدرس پور – دانشگاه علم و صنعت ایران آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی
سپهر صنایع –

چکیده:

بازده و هزینه دو فاکتور مهم درطراحی تبادلگر لوله گرما می باشند هزینه کل شامل هزینه اولیه سرمایه گذاری تجهیزات مساحت سطح تبادلگرگرمایی لوله گرما و هزینه جا ری عملکرد هزینه انرژی مصرفی فن می باشد تبادلگر لوله گرما ابتدا با استفاده از روش -NTU برای تخمین ضریب انتقال گرما برای جریان روی دسته لوله مدلسازی گرمایی شد و همچنین افت فشار محاسبه شد الگوریتم ژنتیک برای بدست آوردن کمترین دوره بازگشت سرمایه به عنوان تابع هدف بکاررفت طول لوله ها قطر لوله ها تعداد لوله ها در هر ردیف و تعداد ردیف لوله ها به عنوان چهارمتغیر طراحی درنظر گرفته شد مقایسه جوابهای بهینه برای نرخ های مختلف هوای تازه ورودی به همراه بازیافت گرمای سالانه انجام شد و جوابها گزارش شدند نتایج نشان میدهد که با افزایش نرخ هوای تازه ورودی هزینه کل افزایش می یابد ولی دوره بازگشت سرمایه کاهش می یابد.