سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سامان وشاحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمد شعبانی –

چکیده:

دراین مقاله سعی شده که ابداع روشهای تصفیه مورد بررسی قرارگیرد و مشکلات آنها موردبررسی قرارگرفته و درنهایت راه حلی ارایه داده ایم فاضلاب یا پالایشگاه دارای زیادی روغن و چربی بصورت ذرات معلق هیدروکربن های سبک و سنگین فنل و موادآلی حل شده دیگر است که اگر بدون تصفیه درمحیط تخلیه شود خطرآلودگی محیط زیست رادرپی خواهد داشت برای تصفیه این فاضلابها ابتدا ازیک بخش جداکننده روغن و بهدنبال آن ازیک فرایند تصفیه بیولوژیکی برای حذف کامل مواد آلی باقیمانده استفاده می کنند که شامل دو بخش است مخزن هوادهی دراین مخزن فاضلاب ورودی با هوا و توده ای ازمیکروارگانیسم های هوازی برای مدتی که میتواند از ۴ تا بیش از ۲۴ساعت متغیر باشد درتماس قرارمیگیرد مخزن ته نشینی که مایع و ذرات ج امد لجن فعال را از هم جدا می کند.