سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سامان خلیل پوراذری – مربی، گروه مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی ارومیه
مهدی برج خانی – مربی، گروه مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه صنعتی ارومیه
نصیب پیام – دانشجوی مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

فولاد AISI4140با قابلیت پذیرش انواع عملیات حرارتی و سختی- پذیری بالا جزء فولادهای پرکاربرد صنعتی است که از کاربردهای مهم آن میتوان به تولید سمبه در قالب آهنگری، تولید جیگ وفیکسچر و… اشاره کرد. برای ماشینکاری چنین فولاد سختی که ۵۵ راکول- – درجۀ سختی آن پس از عملیات سختکاری به حدود ۶۳ سی میرسد، از ابزارهای برشی سرامیکی استفاده میگردد. هدف این مقاله بررسی اثر همزمان پارامترهای مختلف ماشینکاری بر صافی سطح قطعات ماشینکاری شده فولادAISI4140و فرسایش ابزار سرامیکیAl2O3+TiCN در دستگاه تراشCNCبا استفاده از آنالیز گری بر پایۀ دادههای تاگوچی میباشد. در ابتدا درجات آزادی سیستم محاسبه شده و بر اساس آنها و تعداد سطوح مورد مطالعه، آرایههای متعامد متناظر برای آزمایشات حاصل گردیده است. پس ازمحاسبۀ نسبت گری، ضریب گری و درجۀ گری، گراف گری رسم شده و بر اساس آن بهینهترین شرایط کاری برای صافی سطح بالا و فرسایشکم ابزار انتخاب گردیده است.