سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید مصلحی بجستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد مشهد
محمدرضا داعی بجستانی – دبیر شیمی ، شهرستان بجستان
مهرداد لاهوتی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یک عنصرCr ضروری برای متابولیسم لیپید وکربوهیدرات در بدن انسان شناخته شده ولی ضررورت آن برای رشدطبیعی گیاهان هنوز به اثبات نرسیده است . Cr به عنوان یک عنصر سنگین بر برخی فرآیند های متابولی کی و فیزیولروژیک ی گیاه اثر می گذارد. در تحقیق حاضر نشاءهای سیب زمینی با غلظت های مختلف ۱۲/۵و۱۰-۷/۵-۵-۴-۳-۲-۱-۰/۵mgl-1,cr3+ تیمار شدند و پس از ۶ هفته تاثیر غلظت های متتل یون مزبور بر رشد و میزان قندهای محلول ریشه و بخش هوایی بررسی شدتحلیل آماری داده ها و مقایسه میانگین ها در سطح۰/۰۵>p انجام شد