سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست
مریم حبیبی –
محمدرضا زحمتکش –
پرویز منجمی –

چکیده:

هاضم های بی هوازی در تصفیه خانه فاضلاب شهر شیراز ، مانند بسیاری دیگر از سیستم های تثبیت لجن مشابه با مشکلاتی چون نرخ پایین تخریب جامدات فرار و تولید بایوگاز مواجه می باشد. به منظور بهبود وضعیت و امکان سنجی افزایش راندمان فرآیند ، پایلوتی متشابه با سیستم هضم موجود با لجن خام تغذیه به مدت ۵۰ روز مورد مطالعه قرار گرفت . درنتیجه این مقایسه ، بازده تخریب جامدات فرار از ۳۸٫۲% در مقیاس بزرگ تا متوسط ۵۲٫۳۹% در مقیاس پایلوت افزایش داشته و همچنین نرخ تولید بیوگاز به ازاء کیلوگرم جامدات فرار تخریب شده از متوسط ۱٫۰۷ m3/kg VSdesدر مقیاس بزرگ به ۱٫۵۲ m3/kg VSdes افزایش داشته است . با توجه به نتایج مشابه در تحقیقات پیشینیان ، هضم جداگانه لجن می تواند در بازده تخریب جامدات فرار و تولید بایو گاز تاثیر مثبت داشته باشد.