سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داریوش عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تهران
سیدضیاءالدین شفائی – استاد دانشکده معدن، دانشگاه تهران
محمد نوع پرست – استاد دانشکده معدن، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه، امکان کاربرد و بهینه سازی فرآیند لیچینگ اسیدی در مورد کانسنگ کم عیار منگنز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه معرفی از مجموعه معادن منگنز جنوب سبزوار تهیه و مورد مطالعات کانی شناسی قرار گرفت. نتایج نشان می داد نمونه حاوی ۱۲/۵۶%ومنگنز ۳/۴۵% و آهن و ۵۰درصد سیلیس میباشد. برای مطالعه فرآیند لیچینگ، با استفاده از روش طراحی آزمایش سطح پاسخ ۲۸ آزمایش لیچینگ طراحی گردید. در این آزمایش ها ۴ فاکتور مؤثر میزان اسید سولفوریک، اسید اگزالیک، دما و زمان به عنوان پارامترهای تأثیرگذار ومیزان بازیابی منگنز و آهن در محلول لیچ به عنوان پاسخ در نظر گرفته شدند. نتایج بررسی آزمایشها نشان داد که میزان منگنز و آهن در نقطه بهینه و بهترین حالت به ترتیب ۹۳/۴۴درصد و ۱۵/۷۲درصد می باشد که نشان میدهد بازیابی این فرآیند در حد مناسب و بالایی میباشد. همچنین مشخص گردید میزان بهینه پارامترهای مؤثر در بهترین حالت باید شامل ۷درصد اسید سولفوریک ۴۲/۵۰گرم بر لیتر اسید اگزالیک، دمای ۶۵ درجه سانتی گراد و زمان ۶۰ دقیقه باشد. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان میدهد استفاده از روش طراحی آزمایش سطح پاسخ در بهینه سازی فرآیند لیچینگ اسیدی بسیار اقتصادی بوده و بهترین شرایط ممکن با بیشترین میزان بازیابی را با کمترین تعداد آزمایشفراهم میکند و همچنین کاربرد روشهای هیدرومتالورژی میتواند تا حد قابل توجهی میزان بازیابی را در فرآوری منگنزهای کم عیار افزایشدهد