سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مصطفی ملک جعفریان – دانشجوی کارشناسی
ابوالفضل باباخانی – استادیار، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مواد ومت

چکیده:

فولاد آلیاژی AISI M42 از جمله فولادهای ابزار تندبر ( High Speed steels ) که این فولادها برای شکل دهی و ماشینکاری مواد و ابزارهایی نظیر ، ابزارهای برشی سنبه و ماتریسهای برش، خم کاری، فرم دادن، کشش به کار می روند . در این پژوهش تأثیر فرآیندهای مختلف عملیات حرارتی برای دستیابی به سختی پذیری و ساختار مناسب بر روی ۵۰ نمونه از جنس DIN 1.3247 تحقیق گردیده است.برای انجام این آزمایش از چهار کوره حمام نمک دمای بالا و پایین به ترتیب برای آستنیته کردن و کوئنچ کردن استفاده شد. آزمایش ها برای به دست آوردن شرایط بهینه دما و زمان آستنیته کردن و تمپرکردن انجام گردید و سپس با توجه به شرایط به دست آمده از این نتایج سیکل مناسب انتخاب گردید . آزمایش های سختی سنجی، متالوگرافی و بررسی با میکروسکوپ نوری انجام گردید . سیکل عملیات حرارتی بهینه شامل پیشگرم کردن نمونه در سه مرحله که شامل مرحله اول ۰C 450 که در داخل کوره المنتی و مرحله دوم ۰C 850 و مرحله سوم۰C 1050 در داخل کوره حمام نمک به مدت ۲ دقیقه انجام می گردید. سپس نمونه در دمای۰C1170 جهت آستنیته کردن به مدت ۲ دقیقه در داخل کوره حمام نمک نگهداری گردید . در مرحله بعد نمونه در حمام نمک ۵۱۵ به مدت ۲ دقیقه کوئنچ گردید . در انتها برای رسیدن به خواص نهایی نمونه ۲ بار در دمای ۵۴۰ به مدت ۱ ساعت تمپر گردید . نتایج نشان می دهد که عملیات حرارتی انجام شده از تشکیل کاربید های لایه ای و رشد دانه ها در نمونه جلوگیری می گردد .