سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام صهبا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیو
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی – استاد دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسن مرادی – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر
وحیدرضا نفیسی – دانشجوی دکترای بیوالکتریک

چکیده:

دراین مقاله شیوه ای نوین جهت تقطیع و شناسایی اسپرم انسان در تصاویر میکروسکوپی ارائه شده است این روش شامل دو بخش تقطیع و شناسایی اسپرم ها می باشد بخش تقطیع که اساس کار تشخیص اسپرم در تصاویر می باشد با بکارگیری الگوریتم یادگیری تقویتی reinforcement learning که الهام گرفته از طبیعت یادگیری انسان است قادر است پارامترهای الگوریتم تقطیع را با تغییرات محیط تطبیق دهد و منجر به تقطیع کامل و بهینه اسپرم ها گردد در بخش دوم به منظور شناسایی اسپرم ها درتصاویر و تشخیص آنها از سلولهای دیگر مدلی تخمینی برای اسپرم درنظر گرفته شده استکه بدین وسیله الگوریتم اسپرم را از سلولهای دیگر جدا می سازد.