سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا سلحشور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
احمد یعقوبی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور آبان رود تدبیر

چکیده:

مدیریت بحران با گستره وسیعی ا زاقدامات و فعالیت ها درگیر است که مدیریت تخلیه بصورت بخشی از پاسخ به بحران سیل یکی از چند گزینه ای است که به تصمیم گیرندگان جهت مقابله با سیل در دسترس دارند در دنیای واقعی مدیریت تخلیه جمعیت بسیار پیچیده تر از فرایندهای مدلسازی تخلیه چند مرحله ای است مدلهای محدودی در اروپا و سایر نقاط جهان در ارتباط با مدلسازی تخلیه و مدیریت ترافیک در فرایند مدیریت سیل استفاده شده اند در مدیریت سیلاب مدلهایتخلیه در مقیاسهای متفاوت بکارگرفته می شوند جهت ارزیابی میزانخطرپذیری سازه های مهم کنترل جریان درمواقع شکست سد می بایست یک دیدگاه پدیده شناسی جهت شبیه سازی بهتر اثرات متقابل فیزیکی انسان وسایل نقلیه و ساختمان ها توسعه داده شود. دراین مقاله فرایندتخلیه شهرهای در معرض خطر شکست سدهای کرخه دز و گتوند علیا با استفاده از مدلهای تخلیهابزارهای GIS و سنجش ازدور RS در سه گام تعیین مکانهای امن تعیین مسیرهای بهینه و گروه بندی مناطق شهری مربوط به هر مکان امن مدلسازی شده است.