سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عطیه نکاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی،
وندا میلانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانش
صادق فیروزی – استادیار – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در سنتز نانوذرات تیتانیوم دی براید به روش سنتز احتراقی ، علاوه بر محصول اصلی تیتانیوم دی براید ، ناخالصی های اکسید منیزیم به عنوان ناخالصی اصلی و برات منیزیم و تیتانات منیزیم به عنوان ناخالصی های فرعی بوجود می آید. اگرچه حذف اکسید منیزیم در مطالعات پیشین حاصل شده است، ولی حذف برات منیزیم و مخصوصاً فاز اسپینل تیتانات منیزیم، که در مقابل اسید مقاوم است، و تولید محصول تیتانیوم دی براید با خلوص مطلوب بطور مطلوب صورت نگرفته است. در این تحقیق، پارامترهای موثر بر اسیدشویی محصول سنتز شامل نوع اسید، آسیاکاری و دمای اسیدشویی مورد مطالعه قرار گرفت . اسید نیتریک و کلریدریک بصورت تکی و یا پی در پی و بصورت افزایش مرحله ای مورد استفاده قرار گرفتند. دمای اسید شویی بین دمای محیط و ۸۵ درجه سلسیوس و زمان آسیا کاری در آسیای ماهواره ای بین صفر تا سی دقیقه انتخاب شد. شرایط بیهنه برای نمونه آسیا کاری شده و سپس اسید شویی با اسید نیتریک در دمای ۸۵ درجه سلسیوس و pH برابر یک بدست آمد. محصول بدست آمده نانوذرات تیتانیوم دی براید با خلوص ۷۰ درصد بود.