سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید قدرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری موادمعدنی
محمود عبداللهی – استاد فراوری دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدجواد کلینی – استاد فراوری دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمود حکمتی – سرپرست کنترل فرایند مجتمع مس شهر بابک

چکیده:

تاثیر کلکتورهایFlomin و A3477 ، Z11 به همراه کف ساز هایA65 و ۷۰ Aدر مدار فلوتاسیون رمق گیر رافر مجتمع مس شهربابک مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از طرح مرکب مرکزی CCD) غلظت مواد شیمیایی برای رسیدن به حداکثر بازیابی بهینه شد. غلظت های بهینه ۸/۹۹گرم بر تن برای ۲۲/۸ Z11 گرم بر تن برای Flomin 5/05گرم بر تن برای A3477,12/522 گرم برتن برای ۷/۶۸وA65 گرم بر تن برای A70 بدست آمد که منجر به بازیابی ۹۱/۳۱ درصدی شد.