سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدرسول خیام نکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده
مصطفی کاظمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
مهدی حاجی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
محمدحسین بینا – دانشجوی دکترا، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دانشکده مواد و ان

چکیده:

یکی از مهمترین کاربردهای چدن های سفید کم کروم در آسیاهای تولید سیمان است. از بهترین روش های افزایش خواص سایشی این چدن ها می توان به عملیات حرارتی اشاره کرد. کوئنچ و تمپر مهمترین روش عملیات حرارتی بر رویاین چدن ها می باشد. در این تحقیق به بهینه سازی سیکل عملیات حرارتی بر روی دو سایز گلوله چدن سفید کم کروم با قطر ۲۵ و ۶۰ میلیمتر پرداخته شد. پارامترهای مورد بررسی عبارت بودند از: دما و زمان آستنیته و محیط کوئنچ. بر روی نمونه ها تست سختی، ریزسختی و آنالیز متالوگرافی انجام شد. هدف، رسیدن به سختی سطحی در محدوده ۶۲-۵۸راکول سی و کمترین اختلاف سختی سطح و مغز بود. سختی نمونه های خام۵۲-۵۰راکول سی بود. سیکل بهینه بر روی گلوله کوچک عبارت بود از: ۱ساعت آستنیته در دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد،کوئنچ در روغن با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و تمپر. سختی سطح گلوله ۶۱ راکول سی بدست آمد. سیکل بهینه بر روی گلوله بزرگ عبارت بود از ۱/۵ساعت آستنیته در ۸۵۰ درجه سانتیگراد، کوئنچ در روغن متلاطم با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و تمپر. سختی سطح و مغز نمونه به ترتیب در این حالت برابر ۶۱ و ۵۵ راکول سی بود. مطالعات نشان داد ریز ساختار حاصل شامل شبکه کاربیدی پیوسته از نوعکاربیدM3C با سختی ۹۰۰ ویکرز) و زمینه مارتنزیت تمپر شده است. سیکل آستمپر با کوئنچ در حمام نمک با دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد سختی سطحی ۵۵ راکول سی را نتیجه داد