سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید جواهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنایع و معادن ایران
آیدا حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
حمیدرضا امیدوار – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برنجهای آلیاژی با درصد Zn بالا دارای فازها و ریزساختارهای متفاوتی می باشند. عملیات حرارتی با اعمال سیکل های مختلف می تواند نوع و درصد حجمی این فازها را تغییردهد و منجر به ایجاد خواص متنوعی گردد که بی شباهت به رفتار فولادها نمی باشد. در این تحقیق نمونه هایی از آلیاژکارشده CuZn40Al1 که از برنجهای با استحکام بالا محسوب می شوند، در دمای ۷۵۰oC به مدت ۴ ساعت نگه داری شده وسپس کوئنچ گردیدند. عملیات حرارتی تمپر بوسیله روش طراحی آزمایش (Design Of Experiments) و نرم افزار مربوطه بهینه و شبیه سازی گردید و سپس آزمایشهای مختلف صحه گذاری انجام شد .عملیات حرارتی در دماهای ۳۲۵،۱۵۰ و ۵۰۰ درجه سانتیگراد و زمانهای ۳۰ و ۱۳۵ و ۲۴۰ دقیقه صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بعد از عملیات کوئنچ، در کلیه نمونه ها تکفاز β همراه با رسوبات آبی رنگمشاهده می گردد. با افزایشزمان آنیل فاز α در نمونه های تمپر شده افزایشمی یابد، اما در دماهای پایین تر فاز α مشاهده نمی شود. رسوبات کشیده ای که ازمرحله قبل ازعملیات حرارتی وجود دارد و در حین تمپر نیز از دید شکل تغییر نکرده اند عموما شامل عناصر Mn و Si می باشند. بین نتایج سختی و ریزساختار های حاصله همخوانی مناسبی مشاهده میشود.