سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد علی محمد نژاد باریکی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی- شرکت پتروشیمی مبین (استان بوشهر- عسلویه)
عبداله رشیدی مهرآبادی –
سکینه سالاری –

چکیده:

یکی ازمهمترین روشهای تصفیه آب و فاضلاب ، منعقد سازی مواد معلق موجود در آب بوسیله منعقد کننده ها می باشد.این مطالعه جهت تعیین راندمان منعقد کننده بهینه برای تصفیه پساب در شرکت پتروشیمی مبین در عسلویه انجام گردید.راندمان حذف کدورت در فرایند انعقاد و لخته سازی با استفاده از سه منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید ، پلی فریک سولفات و کلرور فریک طبق شرایط مختلف دز های تزریق ، PH و سرعت اختلاط کند مورد بررسی قرار گرفت.این آزمایشات با استفاده از دستگاه جارتست و روش تاگوچی جهت بهینه سازی فرایند انعقاد و لخته سازی انجام گردید. براساس روش تاگوچی چهار عامل و برای هر کدام سه سطح تعیین شد و از طریق تحلیل آماری نتایج بدست آمده ، اثر هر یک از عوامل بر حذف کدورت ارزیابی و شرایط بهینه فرایند تعیین گردید.