سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم برزگر بیزکی – کارشناس ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه کاشان
علی اکبر عبداله زاده – استادیار گروه مهندسی معدن،دانشگاه کاشان
سید ضیاءالدین شفائی – استاد دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه تهران

چکیده:

درکارخانه های زغالشویی البرز مرکزی انجیر تنگه زیرآب برای طبقه بندی خوراک ورودی ازیک واحد سرندی دو طبقه به چشمه های ۱۳و۰/۵میلیمتر برای طبقه بندی جریان مواد استفاده می شود با نمونه گیری از خوراک سرریز و ته ریزسرندها و با تعیین دانه بندی هرکدام از جریان ها عملکرد این تجهیزات بررسی و مطالعه شد به منظور مقایسه عملکرد سرند با چشمه ۱۳ میلی متر با شرایط بهینه از مدل کارا و با توجه به مشخصات فیزیکی سرند دانه بندی خوراک ورودی و شرایط عملیاتی جریان های خروجی سرند و دانه بندی مواد درآنها شبیه سازی شد مقایسه دانه بندی درشرایط عملیاتی با شبیه سازی شده مشخص نمود که عملکرد سرند درشرایط بهینه نیست و لازم است با رفع برخی عیوب از جمله تعمیر توری سرند و بهبود عملکرد سیستم شستشوی نصب شده روی سرند کارایی آن را افزایش داد همچنین مشخص شد که با توجه به ابعاد سرند باردهی به میزان کافی صورت نمی گیرد و درنتیجه لایه ای از مواد با ضخامت مناسب روی سرند تشکیل نمی شود و بخشی از ذرات ریز به سرریز منتقل می شود درصورت عدم امکان افزایش دبی خوراک می توان با کاهش شیب سرند تاحدودی این نقیصه را رفع نمود.