سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس افشار – استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
ارمغان صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمد برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی

چکیده:

دراین کار تحقیقاتی یک فرمان بهره برداری از دریچه های سرریز در سدهای دریچه دار تحت یک سیاست بهره برداری ده مرحله ای شیبه سازی شده است که در آن میزان رهاسازی سیلاب از دریچه های سرریز تنها براساس رویت تراز از آب مخزن صورت می پذیرد از ویژگیهای مثبت مدل عدم نیاز به پیش بینی کامل هیدروگراف سیل این ویژگی دامنه کاربردی مدل پیشنهادی را بسیار وسیع و عملیاتی می کند مطابق با این رویکرد ده تراز بحرانی متناسب با درصدی از حجم کنترل سیلاب اتخاذ می گردد وقتی آب به ارتفاع خاصی می رسد با بازشدگی دریچه های سرریز مقدار ی از حجم آب مازاد تحت فرمان مشخص تخلیه می گردد بهینه کردن ترازهای بحرانی و میزان بازشدگی دریچه ها دراین فرمان بهره برداری ده مرحله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm) نیز انجام شده است عملکرد مدل فوق در بهره برداری از دریچه های سرریز سدکرخه برای سیلاب با دوره بازگشت هاهی متفاوت مورد ازمون قرارگرفته است.