سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بزرگمهر – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- بازرس فنی مجتمع پتروشیمی رازی
علیرضا عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد، بازرس فنی مجتمع پتروشیمی رازی
مهدی عباسی –

چکیده:

عمل اختلاط آب و سیمان و تهیه دوغاب در دستگاه سیمانکاری حفاری یکی از بخش های بسیار مهم و حساس در فرآیند سیمانکاری چاههای نفت و گاز می باشد. این عمل بوسیله اجکتور که از نوع مایع -گاز-مایع ۱ می باشد، انجام می شود. با توجه به تأثیر بسزای ساختار هندسی در بازده اجکتور، جهت بهینه سازی آن، ساختار هندسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ابتدا معادلات حاکم بر اجکتور استخراج شده و سپس به کمک یک کد محاسباتی دستگاه معادلات غیر خطی حاکم بر اجکتور برای شرایط عملیاتی مختلف حل شده است. تأثیر پارامترهای مختلف مانند هندسه اجکتور، تغییر نسبت سطح مقطع گلوگاه به سطح مقطع خروجی دیفیوزر و سطح مقطع خروجی جت اولیه به سطح مقطع گلوگاه بر بازده، مورد بررسی قرار گرفته شده است. تحلیل عملکرد اجکتور موجود در دستگاه سیمانکاری حفاری نشان م یدهد کهبازده اجکتور بسیار پایین بوده (حدود ۱۶ %)، لذا کارآیی لازم برای اختلاط سریع آب و سیمان را ندارد. با استفاده از شبیه سازی اجکتور، مشخص شد که با انجام تغییراتی در طراحی مانند اضافه کردن دیفیوزر و انجام تغییرات مناسب در هندسه آن م یتوان بازده اجکتور را تا حدود ۴۲ % افزایش داد