سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی پوررحیم خیرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
وحید رحیمی خوشمکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محسن نصرتی – استاددانشگاه تربیت مدرس
محمدتقی گلمکانی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

درتصفیه خانه های بزرگ فاضلاب شهری کشوربرای هضم لجن فاضلاب ازروش تثبیت لجن به وسیله فرایند هضم بیهوازی استفاده میشود که به تولید بیوگاز می انجامد این فرایند با مشکلاتی چون نرخ پایین تخریب جامدات فرار و درنتیجه با کاهش تولید بیوگاز روبرو می باشد به منظور بهبود وضعیت و امکان سنجی افزایش راندمان فرایند داده های ازمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس به مدت ۱۴ماه مورد مطالعه قرارگرفت عمرلجن فعال محاسبه شده برای این مدت بطور متوسط ۹/۶ روز میباشد که بیوگاز تولیدی دراین مدت بطور متوسط ۴۳۹/۸ کیلوگرم درروز محاسبه گردید به کمک شبیه سازی و وارد کردن شک به لجن ورودی به هاضم و با درنظر گرفتن عمرلجن فعال به مدت ۸روز بیوگاز تولیدی بطور متوسط به ۵۱۲ کیلوگرم درروز رسید که حدود ۲۰درصد درهرروز و ۵۰درصد درسال افزایش تولید بیوگاز مشاهده شد.