سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حیدر دشتی – استادیار دانشگاه آزاد
زهرا مولایی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

یکی از عوامل مهم در بهره وری عملیات ساخت و ساز پروژه های عمرانی جانمایی مناسب کارگاه است جانمایی کارگاه عبارتست از شناسایی و مشخص کردن ابزارها ماشین آلات و تجهیزات موقت ودائمی برای انجام عملیات اجرایی و فنی و تعیین اندازه و تعداد آنها و تخصیص فضایمناسب به آنها در راستای رسیدن به اهداف پروژه امروزه با بزرگترین و پیچیده تر شدن پروژه های عمرانی تکیه برتجربیات و دانش فردی پاسخگوی نیاز مساله نیست و بنابراین استفاده از روشهای علمی مانند تکنیکهای هوش مصنوعی درحل اینگونه مسائل توسعه یافته است مقاله حاضر به یکی از روشها و تکنیکهای جانمایی کارگاه ساخت که در آن از الگوریتم ژنتیک برای مکانیابی بهینه استفاده می شود می پردازد.