سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی حدیدی –
ولی نظرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر گروه عمران

چکیده:

بهینه سازی عبارت است از رسیدن به بهترین نتیجه در مورد یک هدف در حالیکه محدودیت های مشخصی برای آن هدف درنظر گرفته شده باشد هدف از بهینه سازی سازه پیدا کردن متغیرهای طراحی برای یک سیستم می باشد که هزینه یا وزن سیستم را مینیمم کرده و نیازهای عملکردی مختلف آن را براورده می کند دراین مقاله سطوح عملکرد چندگانه و طراحی بهینه سازه ها بطور همزمان برای کاهش هزینه سازه و تقاضای شکل پذیری درنظر گرفته می شود و تحلیل غیرخطی برای یافتن پاسخ سازه در سطوح عملکرد مختلف انجام می پذیرد وزن سازه بطور همزمان تابع هدف انتخاب و راه حلهای موجود برداری از سطح مقطع های گسسته ای هستندکه از مقاطع IPB UNP و جفت پروفیل ۲IPE+2PL انتخاب می گردند و محدودیت مساله مقادیر جابجایی بام و جابجایی میان طبقه در سطوح عملکرد مختلف می باشد