سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدباقر ظهوری خسروشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
علی حدیدی – استادگروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

بهینه سازی عبارت است از رسیدن به بهترین نتیجه در مورد یک هدف در حالیکه محدودیت های مشخصی برای آن هدف درنظر گرفته شده باشد هدف از بهینه سازی سازه پیدا کردن متغیرهای طراحی برای یک سیستم می باشد که هزینه یا وزن سیستم را مینیمم کرده و نیازهای عملکردی مختلف آن را براورده می کند دراین مقاله به طراحی لرزه ای بهینه سازه فلزی درای بادبند براساس عملکرد با بهره مندی از الگوریتم ازدحام ذرات الگوریتم پرندگان پرداخته و با نتایج به دست آمده از سایر روشها مقایسه می کنیم الگوریتم ازدحام ذرات الگوریتم پرندگان الهام گرفته ازحرکت دسته جمعی پرندگان برای رسیدن به غذا می باشد نتایج نشان میدهد که الگوریتم ازدحام ذرات قابل رقابت با سایر روشهای فراکاوشی می باشد.