سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر امینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر صابر –
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دردو دهه اخیر الگوریتم متعدد جستجوی تصادفی که الهام گرفته از طبیعت می باشد درمسائل بهینه سازی ابداع شدهاند مهمترین آنها روشهای تکاملی است که با استفاده از مقدار تابع به جای مشتقات تابع هدف توانایی حل مسائل با ابعاد بزرگ و تعداد متغیرهای زیاد را دارا هستند ازجمله این روش ها الگوریتم جامعه پرندگان PSO است که دراین مقاله تلاش می شود مساله بزرگ مقیاس بهینه سازی شکل سدقوسی به وسیله آن حل شود اما از آنجا که زمان تحلیل مدل دراین روش زیاد خواهد شد برای کاهش زمان تحلیل و درنتیجه کل زمان بهینه سازی از تحلیل دینامیکی طیفی استفاده شده است دراین مطالعه سدقوسی موروپوینت واقع درایالت کلرادو آمریکا مدلسازی و تحت طیف شتاب زلزله تفت تحلیل خطی می گردد . بدین منظور از یک مدل هندسی مناسب مبتنی برتعیین ضخامت محور مرکزی بدنه سد درچند تراز مبنا شعاع انحنا رویه بالادست و پایین دست درهمان ترازها و شیبهای منحنی محور مرکزی سد استفاده می شود.