سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز حسنی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدمهدی توکلی – دکتری سازه دانشگاه علم وصنعت
حسین قاسم نژادمقری – دانشجویدکتری دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مسئله بهینه سازی شکل سازه هاپوسته ای در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. از سطوح بی اسپلاین نسبی غیر یکنواخت ( نربز) برای تولید وکنترل شکل سازه استفاده شده است. مسئله بهینه سازی شامل حداقل سازی انرژی کرنشی مورد بررسی قرار گرفته و از روش مجانب های متحرک جهت انجام بهینه سازی استفاده شده است. بدین منظور برای بدست آوردن مشتقات توابع هدف و قید تحلیل حساسیت به روش نیمه تحلیلی انجام شده است. به این ترتیب انجام بهینه سازی به صورت یک فرایند تکراری شامل تولید هندسه، تولید شبکه اجزا محدود، تحلیل سازه، تحلیل حساسیت، تشکیل مسئله و بهینه سازی انجام می شود و تا رسیدن به همگرایی ادامه می یابد. برای نشان دادن درستی روش مثال هایی حل شده و نتایج بررسی شده اند