سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی
احمد پارسانیا –
علی اسماعیلی –

چکیده:

در این تحقیق، بهینه سازی بالواره نزدیک سطح براساس الگوریتمPSOمورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا جریان حول بالواره هایی با ضخامت و انحنایی مختلف به ازای زوایای حمله وفواصل متفاوت از سطح زمین حل شده است که از یک روش عددیبر اساس الگوریتم فشار مبنا و تکنیکSIMPLE برای حل معادلات ناویراستوکس بهره گرفته شده و از مدل توربولانسیSA و اسکیمNVD برای طرح های تفاضلی استفاده شده است. برای نشان دادن صحت روند حل عددی، قسمتی از نتایج عددی حاضر با نتایج تجربی منتشر شده مقایسه گردیده، که تطابق خوبی را نشان داده و روند شبیه سازی را تایید می نماید. سپس براساس الگوریتمPSOبهینه سازی انجام گرفته و مقطع بهینه برای بالواره ها ارائه شده است. این مقطع به گونه ای است که در تمام شرایط محیطی دارای ماکزیمم بازده است.